UE
PL | EN | DE Kontakt Strona główna

Dofinansowanie

W dniu 24 marca 2015 SMT Sp. z o.o. podpisało z Województwem Mazowieckim umowę nr RPMA.01.05.00-14-089/14-00, o dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności  SMT Sp. z o.o. poprzez wdrożenie  innowacyjnej technologii oraz wprowadzenie nowych i zasadniczo udoskonalonych produktów”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości  na Mazowszu” działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego programu operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W związku z potrzebą zwiększenia konkurencyjności SMT Sp. z o.o. zdecydowało się na realizację nowej inwestycji w środki trwałe bezpośrednio związane z dywersyfikacją obecnej oferty poprzez wprowadzenie nowych produktów, wprowadzeniem zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz rozbudową przedsiębiorstwa, rozumianą jako doposażenie posiadanego parku maszynowego i zatrudnienie nowych pracowników.

Przedmiotem projektu w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie  było wdrożenie nowej technologii obróbki skrawaniem i poprawa parametrów środowiska pracy. Zakres projektu został opracowany w oparciu o potrzeby rynku, oczekiwania klientów, posiadane zasoby techniczne i finansowe przedsiębiorstwa oraz prognozy dla branży . Do jego realizacji zakupiliśmy pełne zaplecze technologiczne w jego skład wchodzą centrum CNC oraz maszyny  uzupełniające  linię (wyposażenie dodatkowe do centrum CNC, prasa hydrauliczna, elektrodrążarka , tokarka, frezarka, spawarki, myjka oraz system filtrowentylacyjny) pozwalające na sprawne funkcjonowanie  całego systemu.  Zakup centrum CNC doprowadził  do rozszerzenia oferty SMT Sp. z o.o. o  nowe i udoskonalone produkty. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej,  dzięki zakupowi maszyn, które są znacznie bardziej energooszczędne w porównaniu do urządzeń obecnie stosowanych na rynku . Realizacja projektu przez naszą firmę  wpłynęła pozytywnie na ochronę środowiska, znacznie przekraczając wymogi w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez zastosowanie systemów filtrowentylacyjnych. Dodatkowo została zakupiona myjka w której został  zastosowany obieg zamknięty co spowodowało zmniejszenie zużycia wody a w konsekwencji zmniejszenie ilości ścieków i odpadów w zakładzie, dając wymierny efekt ekologiczny. W ramach projektu zastosowaliśmy technikę informacyjno-komunikacyjną-ICT umożliwiającą kontrolę pracy linii technologicznej poprzez podłączenie maszyn i urządzeń do sieci.

Innowacyjność udoskonalonych elementów polega na większej dokładności obróbki skrawaniem- wzrost jakości o ok 15% względem produkcji przed rozpoczęciem inwestycji. Dodatkowo, w ramach przeprowadzonych badań dużego i małego karkasu, przy użyciu omawianej technologii obróbki, uzyskana została poprawa przewodności ciepła aż o 28% względem stanu przed inwestycją. Zastosowanie innowacyjnej technologii obróbki skrawaniem  powierzchni łączonych elementów karkasu (stosowanego w tomografach) bezpośrednio wpłynęła na jakość uzyskiwanych parametrów urządzenia medycznego.

Innowacyjność produktów nowych polega na wykorzystaniu w systemach mocowania dwóch dodatkowych stopni swobody, które obecnie nie są oferowane na rynku krajowym. Uchwyty zarówno regulowane, jak i wysuwane na pantografie wykorzystują sześć stopni swobody. Należy wyjaśnić, że część stopni swobody sprowadza się do możliwości trzech przesunięć w kierunku wzajemnie prostopadłych osi oraz trzech obrotów wokół każdej z nich.